Aavasoft tarjoaa ohjelmistokehityspalveluja

Tähän mennessä konsulttina olen tehnyt töitä yli 10 asiakkaalle, joista valtaosa on ollut PK-yrityksiä eri toimialoilta. Pisimmät toimeksiannot olen toteuttanut ohjelmistotalojen alihankkijana mutta lisäksi olen toteuttanut pienempiä toimeksiantoja myös muille yrityksille.

Alla on lyhyt kuvaus tähänastisista toimeksiannoistani:

 • jatkuu Ohjelmistokehittäjä/Scrum Master. Työskentelen keskisuuren ohjelmistotalon alihankkijana projektissa, jossa kehitetään suurelle suomalaiselle konsernille Java/Liferay-pohjaista verkkopalvelua. Projekti on kooltaan muutamia kymmeniä henkilötyövuosia. Pääasiallinen roolini projektissa tällä hetkellä on koodaaminen, mutta ohessa hoidan Scrum Masterin tehtäviä. Projektissa käytettäviä teknologioita ovat muun muassa Liferay, J2EE, Spring, Hibernate, AngularJS, Eclipse, Mercurial, MySQL ja JMeter. Järjestelmän ensimmäinen versio valmistui aikataulussaan ja on jo tuotantokäytössä. Tällä hetkellä jatkamme järjestelmän edelleenkehittämistä jatkoprojekteissa.

 • jatkuu Ohjelmistokehittäjä. Työskentelen suurehkon ohjelmistotalon alihankkijana projektissa, jossa jatkokehitetään laajaa Java/Swing/Hibernate/SQL Server-pohjaista järjestelmää. Lisäksi vastuullani on liityntäkomponentin rakentaminen, joka yhdistää eri osajärjestelmiä. Liityntäkomponentissa käytän seuraavia teknologioita, joista kullakin kehitän moduuleja ja jotka sovitan toimimaan yhteen: Java, C#.NET, C++ ja COM-teknologia.

 • jatkuu Teknologiajohtaja. Vastaan eOppimisympäristöjä kehittävän ja konsultoivan yrityksen teknologiaratkaisuista. Työhön kuuluu mm. PHP-pohjaisen julkaisujärjestelmän jatkokehittäminen ja ylläpitäminen sekä myös Java/C#/JBoss-pohjaisen sovelluksen asentaminen asiakasympäristöihin. Lisäksi toimin teknisenä tukena presales-vaiheessa.

 • Ohjelmistokehittäjä. Työskentelin suurehkon ohjelmistotalon alihankkijana projektissa, jossa kehitettiin tietoturvaohjelmistoa Java-teknologioilla. Työtehtäväni pitivät sisällään järjestelmän määrittelyä, suunnittelua ja toteutusta. Projektissa käytettiin moderneja Java-teknologioita kuten Spring MVC, Hibernate. Muita teknologioita olivat HTML5, backbone.js, JBoss, Apache Velocity, Mercurial ja Eclipse.

 • PHP/MySQL/XML/XSLT-pohjainen julkaisujärjestelmä. Toteutin PHP:lla järjestelmän, jonka avulla asiakas voi ylläpitää ja julkaista videopohjaista sisältöä omille asiakkailleen. Järjestelmän toteutuksessa käytin PHP/MySQL:n lisäksi monipuolisesti XML- ja XSLT-tekniikoita. Järjestelmä on jo tuotantokäytössä ja jatkokehitän sitä edelleen asiakkaan toiveiden perusteella. Lisäksi toimin teknisenä asiantuntijana tilanteissa, joissa järjestelmä otetaan käyttöön uudella asiakkaalla.

 • Isossa ohjelmistokehityshankkeessa Java-suunnittelua ja -toteutusta sekä teknologiaselvityksiä. Lisäksi tehtäviini kuului monipuolista SQL Server -ohjelmointia sekä myös Java- ja COM-komponenttien yhteenliittämistä.

 • Basware-ohjelmistoasiantuntija. Basware-maksuliikenneohjelmistoa käyttävä asiakasyritykseni oli siirtymässä SEPA (Single Euro Payments Area) -muotoiseen maksujen välitykseen. Asiakkaani oli yksi Suomen suurimmista maksunvälittäjistä ja siksi siirtymävaihe on valmisteltava huolellisesti. Toimin asiakkaan tukena Basware-maksuliikenneasiantuntijana muun muassa varmistaen pankkiyhteyksien toimivuuden, osallistuen ohjelmiston käyttöön liittyvien teknisten kysymysten ratkaisemiseen sekä laatien tarvittavia ohjeistuksia ohjelmiston käyttäjille. Lisäksi koodasin Javalla apuohjelmiston asiakkaan suurten maksuaineistojen käsittelyä varten. Ohjelmiston kriittisyyden vuoksi yksikkötestien koodimäärä oli huomattavasti suurempi kuin varsinaisen sovelluksen koodimäärä.

 • Vaatimusmäärittelyn tekeminen. Asiakkaani, joka oli yksi Suomen isoimmista ohjelmistoyrityksistä, oli kehittämässä organisaationsa paperimateriaalien sähköistä arkistointia. Haastattelin yrityksen edustajia ja laadin haastattelujen perusteella vaatimusmäärittelyn arkistoinnin keskeisistä kehittämiskohteista.

 • C#.NET-työasemaohjelmisto. Koodasin pyöräilyseurojen käyttöön tuloslaskentaohjelmiston.

 • Teknologia-arvioinnin tekeminen. Asiakas oli vaihtamassa www-ohjelmistojensa toteutusteknologiaa modernimmaksi. Haastattelin yritysjohdon ja kehitysosaston edustajia sekä tein haastattelujen perusteella raportin valittujen teknologiaratkaisujen soveltuvuudesta yrityksen tavoitteisiin. Raportin perusteella yritysjohto pystyi tekemään konkreettisia toimenpiteitä kehitystoiminnan ohjaamisessa.

 • Vaatimusmäärittelyn tekeminen hankkeessa, jossa asiakkaalla oli alustava visio järjestelmän luonteesta. Tehtäväni oli haastatella keskeisiä avainhenkilöitä ja analysoida vaatimukset sekä muodostaa analysiin perusteella asiakasyrityksen standardien mukainen vaatimusmäärittely. Asiakas oli lopputulokseen tyytyväinen, mikä poiki lisätilauksen toisesta, vastaavasta hankkeesta.

 • Teknologiajohtajana toimiminen. Toimin yhteyshenkilönä ja koordinaattorina yrityksen liiketoimintajohdon ja teknologiaosaston välillä. Tehtäväni on varmistaa, että asiakasyrityksen tuotantojärjestelmään toteutettavat uudet ominaisuudet aidosti vastaavat liiketoiminnan tarpeita.

 • Tuotekehitysjohdon konsultointi. Asiakasyrityksen tuotekehitysosasto kehittää prosesseja ja toimintatapojaan. Toimin neuvonantajana ja sparraajana tuotekehitysjohtajalle.

Ennen yrityksen perustamista työurallani olen toiminut pääasiassa taloushallinto- ja verkonhallintaohjelmistojen kehityksen parissa, 10 vuoden ajan ohjelmistosuunnittelijana sekä 10 vuoden ajan projektipäällikkönä, kehityspäällikkönä ja kehitysjohtajana.

© Aavasoft, 2008-2014

Valid XHTML 1.0 Strict